V. Felhasznált jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
 • 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
 • 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő szabályokról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
 • 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
 • 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 6/2019. (III. 18.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
 • 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 • 56/2008.(III.26.) Korm. rendelet a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról
 • 14/2008.(VI.27.) IRM rendelet a tanúk költségtérítéséről
 • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 • 25/2006. (V.18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben
 • 22/2006. (V.18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
 • 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól
 • 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségről
 • 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet a bíróságokon kezelt letétekről
 • 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
 • 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
 • 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről
 • 14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról
 • 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
 • A Fővárosi Törvényszék Elnökének 1999.El.III.A.5/11. számú intézkedéssel kiadott 1. számú szabályzata a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról