V. Általános tájékoztató a polgári eljárások jogforrásairól

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről
 • 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
 • 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő szabályokról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről
 • 2/1968. (I.24.) IM. rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
 • 6/1986.(VI. 26.) IM. rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban
 • 3/1986.(II.21.) IM. rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
 • 14/2002. (VIII.1.) IM. rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
 • 27/2003. (VII.2.) IM. rendelet a bíróságokon kezelt letétekről
 • 32/2003. (VIII.22.) IM. rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségről
 • 22/2006. (V.18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
 • 25/2006. (V.18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben
 • 14/2008.(VI.27.) IRM rendelet a tanúk költségtérítéséről
 • 56/2008.(III.26.) Korm. rendelet a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról
 • 7/2011. (III.4.) KIM rendelet a bírói álláspályázatok részletes szabályairól
 • 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról
 • 9/1999. OIT szabályzat a bíróságok igazgatásáról
 • 4/2002. OIT szabályzat a bíróságok egységes iratkezeléséről
 • 10/2012.(VI.15.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról
 • A Fővárosi Törvényszék Elnökének 2009. El.II.B.52/111. számú intézkedésével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1999.El.III.A.5/11. számú intézkedéssel kiadott 1. számú szabályzata a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Magyarország valamennyi hatályos jogszabályának szövege a Nemzeti Jogszabálytárban érhető el elektronikus dokumentumként.