SVÁB Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 
4352 Mérk, Béke u. 49. Magyarország
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Mérk Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata 4352 Mérk, Hunyadi út 45.
Nagykároly Önkormányzat 445100 Nagykároly, December 1. 1918. 0. 17. Románia
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

A területi társulás célja:
 Az alapszabályban részletezett tevékenységek teljes körére kiterjedő együttműködés létrehozása és fenntartása a tagjai között, továbbá a működési területén a közösség és a környezet harmonikus fejlődésének elősegítése a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésével. Céljai között szerepel továbbá, hogy lehetővé tegye, illetve megteremtse a működési területén élők számára a jobb és kellemesebb életkörülményeket.

A területi társulás feladatai:

A Közösség által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap révén – nyújtott társfinanszírozás mellett a területi együttműködésben létrejövő programokat és projekteket végrehajtsa, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazása mellett.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Szabóné Rost Mária 4352 Mérk, Béke u. 49.
Kovács Eugén Románia 445100 Nagykároly, Kaplonyi u. 10.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2009. szeptember 05
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2011. április 15
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
65002/2011
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2011. július 29
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
6
Utalás az európai területi társulás megszűnésre: 
NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRÖLVE a Fővárosi Törvényszék 10.P.20363/2012/6. sz. 2012.november 09. napján jogerős ítélete alapján
Az európai területi társulás megszűnésének időpontja: 
2012. november 09
Az európai területi társulás törölt adatai: 
székhelye: 4352 Mérk, Béke u. 1. Magyarország alapszabály kelte: 2011.06.02.
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: