Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulást

Az európai területi társulás székhelye: 
3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5. Magyarország
Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. Magyarország
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota Szlovák Köztársaság
Mesto Tornal'a Mierová 14, 982 01 Tornal'a Szlovák Köztársaság
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

 

A Csoportosulás célkitűzése:

 

1. A Csoportosulás általános célja, hogy a Rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, határ menti együttműködés keretében, az Európai Unió és/vagy a két érintett tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót a Csoportosulás tagjaim között.

 

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén:

- közös gazdaságfejlesztési, így mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási és idegenforgalmi tervek, programok készítése és megvalósítása;

- térségi infrastruktúra és közlekedési rendszerek összehangolt és környezetbarát fejlesztése;

- közös területi tervezés, ezen belül a területhasználatra, a vízgyűjtő területek, felszíni vizek, vízbázisok és védett területek használatára és kezelésére vonatkozó tervek készítése;

- területfejlesztés és területrendezés összehangolása, így közös terveken alapuló együttes kezelést eredményező, átfogó, részletes akcióprogramok és hatásvizsgálatok;

- a közintézmények és a társadalmi szervezetek széleskörű, összehangolt együttműködése;

- az oktatási, művelődési, szabadidő, sport, kutatási és innovációs intézmények kapcsolatainak és közös tevékenységeinek szélesítése;

- együttműködés a környezetvédelem, a természetvédelem, az erdészet, a vízügy és a katasztrófa-elhárítás területén;

- az egészségügyi és szociális intézmények közötti együttműködés javítása, társadalmi felzárkóztatás, közös tevékenység a tiszta víztért és levegőért.

 

A Csoportosulás feladatai:

 

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozásban, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

 

2. A Csoportosulás további feladatai:

a III. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, projektek keretében;

biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Gál Benedek 3656 Sajómercse, Petőfi u. 10.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2013. február 22
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2013. február 22
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
11.Pk.65001/2013
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2013. április 03
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
13
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: