Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Győr-Moson-Soporon Megyei Önkormányzat 9021 Győr, Árpád u. 32.
Komárom-Eszergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Trnavsky samosprávny kraj Trnava Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Starohájska 10, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

A Csoportosulás célkitűzése:

1. A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és szociális kohézió megerősítése céljából, tagjai között,
    az I. cikkely 3. pontja szerinti területen előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést.

2. A Csoportosulás különös célja, az alábbi fejlesztési területeken megvalósítsa a határon átnyúló együttműködést:

 • 1. Infrastruktúra
 • 2. Energetika
 • 3. Információtechnika
 • 4. Gépjárműipar
 • 5. Idegenforgalom
 • 6. Oktatás
 • 7. Kultúra
 • 8. Sport
 • 9. Programmenedzsment közös projektekre
 • 10. Duna és mellékfolyóinak fejlesztése
 • 11. Logisztika
 • 12. Kis és középvállalkozások támogatása
 • 13. Környezetvédelem és mezőgazdaság

A Csoportosulás feladatai:

 

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás
    mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében a közösségi
    alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

3. A Csoportosulás további feladatai:

     a) a II. Cikk 2. pontjában megfogalmazott különös célok programok, projektek útján történő megvalósítása;
     b) biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi
         feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;
     c) az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése;

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
PhDr. Kvarda József Čenkovce 30, 930 39 Slovakia
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2011. szeptember 20
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2011. szeptember 20
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
65003/2011
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2011. december 10
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
7
Az európai területi társulás törölt adatai: 
Ing. Gut'an Dusan 821 09, Bratislava, Slovakia, Čipkárska 10. törölve a 11.Pk.65003/2011/5. sz. 2014.12.24. napján jogerős végzéssel
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: