Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Magyarország
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Fülek Város Önkormányzata Radnicná 25 Fil'akovo 986 01 Slovensko
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

A területi társulás célja:

A csoportosulás általános céljai a tagjai közötti határon átívelő együttműködés megkönnyítése és támogatása a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése céljából:

 • a munkanélküliség mértékének csökkentése a gazdaságélénkítő programok által

 • átfogó tervek készítése, melyek segítségével hatékonyabbá válik a támogatásokhoz való hozzájutás

 • figyelemfelkeltés a térség fejlesztési programjai tekintetében

 • a terület fenntartható fejlődésének elősegítése.

 

A csoportosulás speciális céljai a Novohrad-Nógrád Geopark tevékenységével összefüggésben:

 • infrastrukturális fejlesztések

 • vállalkozásfejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása, beruházásösztönzés

 • oktatás, képzés, kutatások generálása, fejlesztése

 • a természeti környezetre alapozva, aktív turizmus elősegítése révén, magasabb szintű kínálat megteremtése, a turizmus intenzitásának emelése

 • természet- és környezetvédelem

 

A területi társulás feladatai:

 • A társulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg.

 • Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenrőzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

 • A csoportosulás további feladatai:

 • a II. cikkely 2.pontjában megfogalmazott speciális célok megvalósítása programok, projektek útján

 • biztosítani a célok és feladatok eléréshez szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how-t, valamint az adatok, információk szabad áramlását

 • az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a csoportosulás érdekeinek érvényesítése

 • megfelelő közösségi akarat, pénzügyi feltételek és szakmai háttér biztosítása esetén brüsszeli képviselet

 

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Lóska János 2688 Vanyarc, Alsó-felső Sarlóspuszta 2.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2011. szeptember 29
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2011. szeptember 29
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
65004/20011
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2011. december 21
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
8
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: