Másolat rendelése polgári eljárás ügyiratáról

E menüpontban a polgári eljárások vonatkozásában adunk tájékoztatást az iratmásolat készítésének és igénylésének általános szabályairól, valamint arról, hogy hogyan lehet ügyintéző közreműködése nélkül, lezárt vagy folyamatban lévő polgári eljárás Fővárosi Törvényszéken rendelkezésre álló ügyiratáról papíralapú vagy elektronikus másolatot rendelni.

A megrendelés előterjesztéséhez szükséges keretprogram letöltése: AbevJava logo

A megrendelés előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány letöltése: AbevJava logo

Az iratmásolathoz kapcsolódó szabályok

A polgári eljárások vonatkozásában az iratmásolat készítésére és igénylésére jogosultak körét, valamint a joggyakorlás terjedelmét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) határozza meg. (E törvény a www.njt.hu címen elérhető internetes oldalon tekinthető meg.)

Az iratmásolat illetékének megfizetésére vonatkozó szabályok

Az iratmásolat illetékének mértékét, az illetékfizetés módját és esedékességének időpontját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.), az illetékmentesen kiadható iratmásolatok körét pedig az Itv. és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) határozza meg. (E törvények a www.njt.hu címen elérhető internetes oldalon tekinthetők meg.)

Az iratmásolat megrendelésének és a megrendelés teljesítésének menete

Az iratmásolat elektronikus megrendeléséhez internet kapcsolat mellett két feltétel teljesülése szükséges. A megrendelőnek „ügyfél-, cég vagy hivatali kapus (a továbbiakban: ügyfélkapus) ” hozzáféréssel kell rendelkeznie, valamint arra a számítógépre, melyről a megrendelést küldi, telepítenie kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogramot és a "OBHGEPI_obh_gepi_ftp_irat.jar" nevű elektronikus nyomtatványt. Az iratmásolat elektronikus megrendeléséhez a nyomtatványkitöltő programban megnyitott nyomtatványt kell kitölteni és az ügyfélkapun keresztül a Fővárosi Törvényszéknek elküldeni.

A sikeres továbbításról először a központi rendszer, majd a megrendelés letöltését követően a Fővárosi Törvényszék küld automatikus visszajelzést, végül a harmadik visszajelzést a kérelem feldolgozását követően a Kezelőiroda küldi az ügyfélkapun regisztrált e-mail címre. A megrendelő a Kezelőiroda válaszüzenetében kap tájékoztatást arról, hogy az iratmásolat mikortól és hol vehető át, valamint arról, hogy mennyi illetéket kell megfizetnie.

A megrendelés sikeres teljesítéséhez a a másolni kért iratok pontos azonosítása szükséges a nyomtatvány mellékletében feltüntetett valamennyi azonosító adat kitöltésével. A nyomtatvány nem teljeskörű vagy nem pontos kitöltéséből fakadó esetleges következményeket a megrendelőnek kell viselnie csakúgy, mint annak következményeit, ha az iratmásolatot sem a megrendelő, sem meghatalmazottja nem veszi át. Ebben az esetben az iratmásolatot a Kezelőiroda 15 napig őrzi, majd megsemmisíti. A megsemmisített iratmásolat elkészítésének költségét a bíróság a megrendelőre terhelheti és intézkedhet a költség adók módjára történő behajtása iránt.

Ha az iratmásolatot nem a megrendelő kivánja átvenni, akkor az átvevőnek az átvételkor igazolnia kell azt, hogy jogosult a megrendelő nevében eljárni (például:meghatalmazással, cégkivonattal, stb.). Ha a megrendelés teljesítését visszaigazoló üzenetben az iratmásolat illetékének mértékéről adtunk tájékoztatást, akkor kérjük az iratmásolat átvevőjét, hogy a tájékoztatásban közölt összegű illetékbélyeget is hozzon magával.