IX. Általános tájékoztató az elítéléshez fűződő hátrányos következményekről és az azok alóli mentesülésről