Iratmásolat rendelése polgári ügyben

E menüpontban adunk tájékoztatást az iratmásolat igénylésének szabályairól és arról, hogy hogyan lehet a Fővárosi Törvényszéken lezárt vagy folyamatban lévő polgári eljárások Fővárosi Törvényszéken rendelkezésre álló iratanyagából ügyintéző közreműködése nélkül egyszerűen és gyorsan papíralapú vagy ha az irat elektronikus formában rendelkezésre áll, elektronikus másolatot rendelni.

Az iratmásolat megrendeléséhez szükséges keretprogram és elektronikus nyomtatvány letöltése

A megrendelés előterjesztéséhez szükséges keretprogram letöltése: AbevJava logo

A megrendelés előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány letöltése: AbevJava logo

Az iratmásolat igénylésére vonatkozó szabályok

Az iratmásolat igénylésére jogosultak körét és a joggyakorlás terjedelmét a polgári eljárások vonatkozásában a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) határozza meg. (E törvény a www.njt.hu internetes címen érhető el.)

Az iratmásolat illetékének megfizetésére vonatkozó szabályok

Tájékoztatjuk, hogy illetékbélyeg kapható a Fővárosi Törvényszék büféjénél az újságárusnál. Az iratmásolat illetékének mértékét, az illetékfizetés módját és esedékességének időpontját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.), míg az illetékmentes iratmásolatok körét az Itv. és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  (Pp.) határozza meg. (E törvények a www.njt.hu internetes címen érhetők el.)

Az iratmásolat megrendelésének és a megrendelés teljesítésének menete

Az iratmásolat elektronikus megrendeléséhez internet kapcsolat mellett két feltétel teljesülése szükséges. A megrendelőnek „ügyfélkapus” hozzáféréssel kell rendelkeznie, valamint arra a számítógépre, melyről a megrendelést küldi, telepítenie kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogramot és a "OBHGEPI_obh_gepi_ftp_irat.jar" nevű elektronikus nyomtatványt. Az iratmásolat elektronikus megrendeléséhez a nyomtatványkitöltő programban megnyitott nyomtatványt kell kitölteni és az ügyfélkapun keresztül a Fővárosi Törvényszéknek elküldeni.

A sikeres továbbításról először az ügyfélkapu, majd a megrendelés letöltését követően a Fővárosi Törvényszék küld automatikus visszajelzést az ügyfélkapun regisztrált e-mail címre. A harmadik visszajelzést a kérelem feldolgozását követően a Kezelőiroda küldi. A megrendelő e válaszüzenetben fog tájékoztatást kapni arról, hogy az iratmásolat mikortól és hol vehető át, valamint arról, hogy mennyi illetéket kell megfizetnie.

A megrendelés sikeres teljesítéséhez a megrendelni kívánt iratok pontos azonosítása szükséges a nyomtatvány mellékletében feltüntetett valamennyi azonosító adat kitöltésével. A nyomtatvány nem teljeskörű vagy nem pontos kitöltéséből fakadó esetleges következményeket a megrendelő viseli csakúgy, mint annak következményeit, ha az iratmásolatot sem a megrendelő, sem meghatalmazottja nem veszi át. Ebben az esetben az iratmásolatot a Kezelőiroda 15 napig őrzi, majd megsemmisíti. A megsemmisített iratmásolat elkészítésének költségét a megrendelőre terheljük, és annak adók módjára történő behajtása iránt intézkedhetünk.

Ha az iratmásolatot nem a megrendelő veszi át, akkor az átvevőnek az átvételkor igazolnia kell azt, hogy jogosult a megrendelő nevében eljárni (például:meghatalmazással, cégkivonattal, stb.). Ha a megrendelés teljesítését visszaigazoló üzenetben az iratmásolat illetékének mértékéről adtunk tájékoztatást, akkor kérjük az iratmásolat átvevőjét, hogy a tájékoztatásban közölt összegű illetékbélyeget is hozzon magával.