Iratmásolat rendelése büntető ügyben

E menüpontban adunk tájékoztatást az iratmásolat igénylésének szabályairól és arról, hogy hogyan lehet a Fővárosi Törvényszéken lezárt vagy folyamatban lévő büntetőeljárások Fővárosi Törvényszéken rendelkezésre álló iratanyagából ügyintéző közreműködése nélkül egyszerűen és gyorsan papíralapú vagy ha az irat elektronikus formában rendelkezésre áll, elektronikus másolatot rendelni. Felhívjuk a figyelmet hogy amennyiben a másolatot elektronikus eszközre (pl.: cd, pendrive) kívánja elkészíttetni, a megrendelést - tekintettel arra hogy az eszközt mellékelni kell - továbbra is csak személyesen vagy postai úton tudja intézni.

Az iratmásolat megrendeléséhez szükséges keretprogram és elektronikus nyomtatvány letöltése

A megrendelés előterjesztéséhez szükséges keretprogram letöltése: AbevJava logo

A megrendelés előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány letöltése: AbevJava logo

Az iratmásolat igénylésére vonatkozó szabályok

Az iratmásolat igénylésére jogosultak körét és a joggyakorlás terjedelmét a büntetőeljárások vonatkozásában a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) és a büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet (rendelet) határozza meg. (E jogszabályok a www.njt.hu internetes címen érhetők el.)

Az iratmásolat illetékének megfizetésére vonatkozó szabályok

Tájékoztatjuk, hogy illetékbélyeg kapható a Fővárosi Törvényszék büféjénél az újságárusnál. Az iratmásolat illetékének mértékét, az illetékfizetés módját és esedékességének időpontját, továbbá az illetékmentesen kiadható iratmásolatok körét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) és a büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet (Rendelet) határozza meg. (E jogszabályok a www.njt.hu internetes címen érhetők el.)

Az iratmásolat megrendelésének és a megrendelés teljesítésének menete

Az iratmásolat elektronikus megrendeléséhez internet kapcsolat mellett két feltétel teljesülése szükséges. A megrendelőnek „ügyfélkapus” hozzáféréssel kell rendelkeznie, valamint arra a számítógépre, melyről a megrendelést küldi, telepítenie kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogramot és a "OBHGEPI_obh_gepi_ftb_irat.jar" nevű elektronikus nyomtatványt. Az iratmásolat elektronikus megrendeléséhez a nyomtatványkitöltő programban megnyitott nyomtatványt kell kitölteni és az ügyfélkapun keresztül a Fővárosi Törvényszéknek elküldeni.

A sikeres továbbításról először az ügyfélkapu, majd a megrendelés letöltését követően a Fővárosi Törvényszék küld automatikus visszajelzést az ügyfélkapun regisztrált e-mail címre. A harmadik visszajelzést a kérelem feldolgozását (engedélyezését és teljesítését) követően a Kezelőiroda küldi. A megrendelő e válaszüzenetben fog tájékoztatást kapni arról, hogy az iratmásolat mikortól és hol vehető át, valamint arról, hogy ha az iratmásolat kiadása illetékköteles, akkor mennyi illetéket kell megfizetnie.

A megrendelés sikeres teljesítéséhez a megrendelni kívánt iratok pontos azonosítása szükséges a nyomtatvány mellékletében feltüntetett valamennyi azonosító adat kitöltésével. A nyomtatvány nem teljeskörű vagy nem pontos kitöltéséből fakadó esetleges következményeket a megrendelő viseli csakúgy, mint annak következményeit, ha az iratmásolatot sem a megrendelő, sem a megrendelésen feltüntetett átvevő nem veszi át. Az elkészült másolatot, a kezelőiroda értesítését követő 15 napon belül kell átvenni. Az át nem vett másolatok, az értesítést követő 30. napon selejtezésre (megsemmisítésre) kerülnek.

Ha az iratmásolatot nem a megrendelő veszi át, akkor az átvevőnek az átvételkor igazolnia kell azt, hogy jogosult a megrendelő nevében eljárni (például meghatalmazással, cégkivonattal, stb.). Ha a megrendelés teljesítését visszaigazoló üzenetben az iratmásolat illetékének mértékéről adtunk tájékoztatást, akkor kérjük az iratmásolat átvevőjét, hogy a tájékoztatásban közölt összegű illetékbélyeget is hozzon magával.