Időpontfoglalás kezelőirodai ügyintézéshez

E menüpontban nyílik lehetőség arra, hogy az iratbetekintésre jogosultak ügyintéző közreműködése nélkül egyszerűen és gyorsan nekik megfelelő szabad időszakot keressenek és foglaljanak le  iratbetekintési vagy iratmásolathoz való joguk várakozás nélküli gyakorlásához.

Miért érdemes időpontot foglalni?

A bírósági eljárások résztvevőivel szemben jogos elvárás, hogy a tárgyaláson lehetőségeikhez mérten felkészülten vegyenek részt annak érdekében, hogy a bíróság azt az alapvető kötelezettségét teljesíthesse, hogy az eljárásokat törvényes és megalapozott döntéssel, ésszerű időkeretek között zárja le. Ha két tárgyalási forduló között hosszabb idő telik el, akkor a tárgyalásokra való felkészülés egyik kézenfekvő módja az eljárás iratainak tanulmányozása.

Mivel az iratok tanulmányozása esetenként hosszabb időt vehet igénybe és a kezelőirodák ügyfélterének befogadóképessége korlátozott, foglalt időpont nélkül esetenként hosszabb várakozásra kell számítani. Az is előfordulhat, hogy az ügyirat az irattanulmányozáshoz foglalás nélkül választott időpontban nem áll rendelkezésre a kezelőirodán, mert azzal az eljáró bíró dolgozik vagy az másik bíróságnál, hatóságnál van. Bár ezek az esetek nem jelentik az iratbetekintési jog korlátozását, a valósában mégis lehetetlenné teszik azt. Az időpontfoglalás lehetőségével a hosszas várakozás és az az eset is elkerülhető hogy ügyirat hiányában az arra jogosult technikai ok miatt ne tudja gyakorolni iratbetekintési jogát.

Az eljárás iratainak tanulmányozása hasznos lehet:

  • Ha két tárgyalási forduló között hosszabb idő telik el.
  • Ha két tárgyalási forduló között a fél számára ismeretlen iratok csatolására kerülhet sor.

Hogyan lehet időpontot foglalni?

Az időpontfoglaló szolgáltatás ügyfél-, cég- vagy hivatali kapus (a továbbiakban: ügyfélkapus) azonosítás segítségével, sikeres bejelentkezést követően vehető igénybe. Az első belépéskor egy regisztrációs űrlapot kell az Ügyfélkapus regisztráció alkalmával megadott adatokkal egyező tartalommal kitölteni a bejelentkező hiteles azonosítása érdekében. A szolgáltatás későbbi igénybevételekor erre már nem lesz szükség.

Az időpontfoglalás célja lehet iratbetekintés illetve iratmásolat igénylése vagy kiadása. A célt annak a kezelőirodának a megnevezése alatt kell megjelölni, amelyik az érintett ügyiratot kezeli. Ezt követően egy naptárfelületen történhet az alkalmas időpont kiválasztása. A foglalás és a választott időpont között legalább két munkanapnak kell lennie. A szolgáltatás igénybe vételére 30, 60 vagy 90 perc foglalható le. A foglaláshoz kötelező megadni az ügyszámot (például polgári ügyben: 1.P.123456/2012), továbbá azt is, hogy milyen minőségben jár el az ügyben. Büntető ügyben ezen túl vagy a vádlott nevét, vagy az ügyészi számot is meg kell adni.

A foglalási igény elküldését követően egy visszaigazoló e-mailt küldünk, melynek tárgyában az „Időpontfoglalás visszaigazolás” kifejezés olvasható. Ez annak az igazolása, hogy kérelmét fogadtuk. A kezelőirodán munkatársaink ellenőrzik az iratbetekintési jogosultságot és megvizsgálják, hogy a kiválasztott időpontban van-e ismert akadálya az irattanulmányozásnak vagy másolatkérésnek. Ha nincs, akkor az időpontfoglalást munkatársunk elfogadja, egyébként a foglalást elutasítja. Mindkét esetben válaszüzenetet küldünk az ügyfélkapus bejelentkezéshez használt e-mail címre.

Ha a lefoglalt időpontban előreláthatóan nem tud megjelenni, akkor van lehetősége az időpont törlésére.

Az időpontfoglaláskor választott szolgáltatás igénybevételéhez legkorábban a jóváhagyott időpont előtt 10 perccel a sorszámosztó terminálnál az elfogadó e-mailben feltüntetett PIN kód megadásával "jegyet" kell kérnie. Ha több mint 10 percet késik, időpontja automatikusan törlődik!

A polgári eljárásjog iratbetekintésre vonatkozó szabályai:

A polgári eljárások vonatkozásában az iratbetekintésre jogosultak körét és a joggyakorlás terjedelmét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) határozza meg. (E törvény a www.njt.hu címen elérhető internetes oldalon tekinthető meg.)

A büntetőeljárás iratok megismerésére vonatkozó szabályai:

A büntetőeljárások vonatkozásában az iratok megismerésére jogosultak körét és a joggyakorlás terjedelmét a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.), valamint az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet (Rendelet) határozza meg. (E jogszabályok a www.njt.hu címen elérhető internetes oldalon tekinthetők meg.)

Az időpontfoglalással elfogadott feltételek

Az Ügyfélközpont az időpontfoglalás lehetőségét az iratbetekintési, iratok megismeréséhez fűződő jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében biztosítja. A várakozás nélküli joggyakorlás és az ügyirat rendelkezésre bocsátása többlet szolgáltatásként illeti meg azokat az ügyfeleket, akik iratbetekintési, iratok megismeréséhez fűződő jogukkal az általuk választott időpontban kívánnak élni. E többletszolgáltatások biztosítása mellett azonban minden időpontot foglaló ügyfél köteles az időpontfoglalásra vonatkozó szabályokat betartani. Köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az előre lefoglalt időszak kezdetétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kezelőirodában, úgy foglalását a kezelőiroda érvénytelennek tekinti és az ügyfél a foglalással járó soronkívüliségét elveszti. Köteles továbbá tudomásul venni azt is, hogy a foglalásban választott időszak végén az irattanulmányozást köteles befejezni és helyét a következő ügyfélnek átadni. A soronkívüliség elvesztése  esetén vagy a foglalt időszak lejártát követőenaz iratbetekintési, iratok megismeréséhez fűződő jog a foglalt időponttal nem rendelkező ügyfelekkel azonos módon, sorszám kérését követően, félfogadási időben gyakorolható.