Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Medgyesbodzás Község Önkormányzata 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Medgyesháza Város Önkormányzata 5666 Medgyesháza, Kossuth tér 1.
Pusztaottlaka Önkormányzata 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.
Kürtös (Curtici) Város Curtici 315200 Str. Primariei Nr.47. Románia
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

 

A Csoportosulás célkitűzése

1. A Csoportosulás általános célja, hogy határ menti együttműködés keretében, a gazdasági és társadalmi kozéziót megerősítse tagjai között.

2. A Csoportoslás különös céljai a működési területén:

a) közös régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása;

b) az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények létrehozása, működtetése;

c) együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, közös marketing;

d) közös turisztikai menedzsment.

A Csoportosulás feladatai

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

3. A Csoportosulás további feladatai:

a II. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, projektek útján;

biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Horváth Krisztián 9756 Ikervár, József A. u. 37
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2012. augusztus 22
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2012. augusztus 22
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
11.Pk.65006/2012
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2012. október 17
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
12
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: