Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Derecske Város Önkormányzata 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.
Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Nyíradony Város Önkormányzata 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent I. út 10.
Érmihályfalva (valea lui Mihai) Város 415700 Valea lui Mihai Calea Revolutiei nr. 2. Románia
Kiskereki (Cherechiu) Község 17175 Comuna Cherechiu, sat Cherechiu, nr. 78. Románia
Nagykároly (Carei) Megyei Jogú Város 445100 Carei, 1 Decembrie 1918 nr. 17. Románia
Székelyhíd (Săcueni) Város Săcueni 3750, Libertăṱii nr.1. Románia
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

 

A Csoportosulás célkitűzése

 

1. A Csoportosulás általános célja, hogy határ menti együttműködés keretében, a gazdasági és társadalmi kohéziót megerősítse tagjai között.

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén:

- régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása;

- az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények létrehozása, működtetése;

- együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, közös marketing;

- közös turisztikai menedzsment.

 

A Csoportosulás feladatai

 

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

3. A Csoportosulás további feladatai:

a III. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, projektek útján;

biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

 

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Csetnek Tünde Tímea Románia, Satu Mare, George Calinescu u. 73.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2012. április 05
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2012. április 05
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
Pk.65005/2012
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2012. május 07
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
11
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: