BODROGKÖZI Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth u. 29. HU
Felsőberecki Községi Önkormányzat 3985 Felsőberecki, Kossuth u. 59. HU
Karos Községi Önkormányzat 3962 Karos, Szabadság tér 1. HU
Tiszacsermely, Rákóczi u. 9. 3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 9. HU
Obec Klin nad Bodrogom/Bodrogszög 076 31 Klin nad Bodrogom č 91. SK
Obec Malý Kamenec/Kiskövesd 076 36 Malý Kamenec ul. Obchodna c. 147. SK
Obec Ladmóvce/Ladmóc 076 34 Ladmóvce ul. Hlavna c. 46/59. SK
Obec Velký Kamenec /Nagykövesd 076 36 Velky Kamenec c.255 SK
Obec Somotor/Szomotor 076 35 Somotor ul. Obchodná 39/7 SK
Obec Zemplín/Zemplén 076 34 Zemplín c. 49. SK
Obec Streda nad Bodrogom/Bodrogszerdahely 076 31 Streda nad Bodrogom ul. Hlavná c. 174/391
Obec Viničky/Szőlőske 076 31 Vinicky ul. Tokajská 191/5 SK
Tiszakarád Községi Önkormányzat 3971 Tiszakarád, Engels u. 1. HU
Obec Bara 076 32 Velká Bara c. 7. SK
Obec Malý Horeš 076 52 Malý Hores c. 233. SK
Obec Černochov Lesná 40/12. 076 32 pl. Borsa SK
Karcsa Községi Önkormányzat 3962 Karcsa, Petőfi u. 11. HU
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

 

A Csoportosulás célkitűzése:

Általános célja a területfejlesztési-vidékfejlesztési tevékenységek teljes körére kiterjedő együttműködés létrehozása és fenntartása tagjai (a továbbiakban: Tagok) között, mindezt a Csoportosulás Melléklete szerinti, a mindenkori Tagok lehatárolt területének határain belül, illetve az e területen folytatott együttműködés által érintett további területekre kihatással a gazdasági, társadalmi kohézió elősegítése és megerősítése érdekében, továbbiakban a határokon átnyúló tevékenység elősegítése, fejlesztése, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében.

A Csoportosulás célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, közhasznú tevékenység kifejtése. A Bodrogközi térség kulturális és gazdasági életének folyamatos szerezése a tagság és a lakosság igényeihez igazodva.

A történelmi hagyományok, a népi hagyományaink, a kulturális értékeink megismertetése és népszerűsítése a fiatal és a felnőtt korosztály körében.

Elősegíteni a felelős, egészséges életre való törekvést, hangsúlyozva a Bodrogközi térség, mint az UNIÓ területe, mint egységes egész fontosságát.

A fiatalok életre történő nevelése a Csoportosulás közös elvárása. Hozzájárulni a Csoportosulás településeinek kulturális fejlődéséhez, hagyományainak felkutatásához, felélesztéséhez és továbbviteléhez.

Segíteni és kezdeményezni hagyományőrző, népművészeti és más kulturális események megrendezését.

Megóvni természeti és épített örökségünket, szebbé tenni lakókörnyezetünket, a környezetvédelem előtérbe helyezésével.

Összefogás és együttműködés kialakítása az országos, a regionális, és a megyei kulturális és gazdasági, a helyi és nemzetközi civil szervezetekkel.

A fentiekhez kapcsolódó megfelelő eszközök, infrastruktúrák biztosítása. A különböző tapasztalatszerzések szervezése és lebonyolítása.

A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, a településeken lévő különböző fejlesztési lehetőségek közös kiaknázása, a térség fejlődése érdekében.

A munkanélküliség visszaszorítására és a munkanélküliek munkába állására különböző programok megvalósítása.

 

A Csoportosulás feladatai

 

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett, a területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítsa.

 

2. A Csoportosulás további feladatai:

a) célkitűzéseinek határain belül, egyéb egyedi fellépések, programok, projektek végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül;

b) önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalására figyelemmel, vállalkozási és közhasznú tevékenység folytatása, tekintettel a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvényi előírásokra;

c) működési területén tudatosítani a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a tagok ebben vállalható feladatát;

d)biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how, adatok, információk szabad áramlását, valamint a Csoportosulás eredményeinek széleskörű, nagy nyilvánosság előtti megismerhetőségét;

e) az Európai Unió által létrehozott intézményi keretein belül, a regionális és a helyi térségi gazdasági politikát érintő döntések befolyásolása;

f) kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel és delegálás, képviselet uniós nemzetközi szervezetekbe.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Szabóné Kémeri Klára 3525 Miskolc, Sellő u. 6.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2014. július 15
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2012. március 02
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
11.Pk.65002/2012
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2012. április 11
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
9
Az európai területi társulás törölt adatai: 
Alapszabály kelte: 2012.03.02. Törölve 11.Pk.65002/2012/7. sz. 2015.01.07. napján jogerős végzéssel.
Szabóné Kémeri Klára 3528 Miskolc, Sík u. 24. Törölve 11.Pk.65002/2012/7. sz. 2015.01.07. napján jogerős végzéssel.
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: