ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
9021 Győr, Városház tér 1.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9021 Győr, Városház tér 1.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Somorja Város Önkormányzata, Hlavná 37, 931 01 šamorin Szlovákia
Dunaszerdahely Város Önkormányzata, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Szlovákia
Halászi Község Önkormányzata 9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38. Magyarország
Vámosszabadi Község Önkormányzata 9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. Magyarország
Kisbajcs Község Önkormányzata 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1. Magyarország
Vének Község Önkormányzata 9062 Vének, Petőfi Sándor u. 3. Magyarország
Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre út 1. Magyarország
Rábapatona Község Önkormányzata 9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 18. Magyarország
Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. Magyarország
Dunaszeg Község Önkormányzata 9174 Dunaszeg, Országút u. 6. Magyarország
Abda Község Önkormányzata 9151 Abda, Szent Istvánút 3. Magyarország
Győrújbarát Község Önkormányzata 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9. Magyarország
Bőny Község Önkormányzata 9073 Bőny, Rákóczi Ferenc u. 10. Magyarország
Győrújfalu Község Önkormányzata 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. Magyarország
Mecsér Község Önkormányzata 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1. Magyarország
Ikrény Község Önkormányzata 9141 Ikrény, Győri út 66. Magyarország
Börcs Község Önkormányzata 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. Magyarország
Kunsziget Község Önkormányzata 9184 Kunsziget, József Attila út 2. Magyarország
Dunaszentpál Község Önkormányzata 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Magyarország
Nagyszentjános Község Önkormányzata 9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1. Magyarország
Dunakiliti Község Önkormányzata 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86. Magyarország
Nagymegyer Város Önkormányzata Komárňanská 207/9, 932 01 Velkỳ Meder Szlovákia
Felbár Község önkormányzata Obecnỳ Úrad, 930 33 Hornỳ Bar 184 Szlovákia
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

A csoportosulás célja:

  1. A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, tagjai között, az I. cikkely 3. pontja szerinti működési területen előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, továbbá közreműködjön a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzésében és fenntartásában.
     
  2. A Csoportosulás különös célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését, valamint a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának közvetlen és közvetett módon történő megőrzését és fenntartását az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok és projektek végrehajtása révén kezdeményezze és segítse, valamint a szociális és műszaki infrastruktúra elemeit fejlessze.


A csoportosulás feladatai

A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

A Csoportosulás további feladatai:

- célkitűzéseinek keretein belül, egyéb egyedi fellépések, programok, projektek végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül;

- önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalására figyelemmel vállalkozási tevékenység folytatása;

tudatosítani működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó, valamint az Európai Duna Stratégia előkészítéséből, illetve megvalósításából fakadó, feladatokkal kapcsolatos területi együttműködés helyi nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, e versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit megszerzésünk folyamatát, valamint a tagok ebben vállalható feladatait;

biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását, valamint a Csoportosulás tevékenységének és eredményeinek széleskörű megismerhetőségét;

az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül, a regionális politikát és Európai Duna Stratégiát érintő döntések előkészítése során, a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése;

megfelelő közös akarat, pénzügyi feltételek és szakmai háttér biztosítása esetén brüsszeli képviselet.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Sárkány Péter 9012 Győr, Ybl Miklós u. 26.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2013. május 28
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2011. október 17
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
65001/2011
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2011. december 29
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
5
Az európai területi társulás törölt adatai: 
alapszabály kelte: 2010.12.23. törölve a Fővárosi Törvényszék 11.Pk.65001/2011/14. sz. 2013.12.19. napján jogerős végzésével
Sárkány Péter 9012 Győr, Cseresznyés u. 1. törölve:11.Pk.6001/2011/16. sz. 2014.04.23. apján jogerős végzéssel
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: