ABAÚJ-ABAÚJBAN Korlátolt Felelőségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Arka Községi Önkormányzat 3885 Arka, Hunyadi János u.
Boldogkőváralja Községi Önkormányzat 3885 Boldogkőváralja, Petőfi u. 28.
Boldogkőújfalu Községi Önkormányzat 3884 Boldogkőújfalu, Szabadság u. 2.
Fony Községi Önkormányzat 3893 Fony, Fő u. 1.
Hejce Községi Önkormányzat 3892 Hejce, Fő u. 5.
Hernádcéce Községi Önkormányzat 3887 Hernádcéce, Árpád u. 31.
Korlát Községi Önkormányzat 3886 Korlát, Kossuth L. u. 34.
Mogyoróska Községi Önkormányzat 3993 Mogyoróska, Fő u. 50.
Regéc Községi Önkormányzat 3893 Regéc, Fő u. 33.
Alsólánc Községi Önkormányzat (Obec Nizny Lanec) Nizny Lanec 54. 044 73 SK
Debrőd Községi Önkormányzat (Obec Debrad) Debrad 147. 04501 SK
Komaróc Községi Önkormányzat (Obec Velka Ida) Komárovce c. 22. 044 55 SK
Reste Községi Önkormányzat (Obec Resica) Resica 75. 044 73 SK
Perény-Hím Községi Önkormányzat (Obec Perín – Chym) Perín 180. 044 74 SK
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

Az ABAÚJ-ABAÚJBAN FEJLESZTÉSI PARTNERSÉG területén folytatott korábbi együttműködés tovább fejlesztése, az ABAÚJ-ABAÚJBAN Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) létrehozásával.
Elsődleges célja a területfejlesztési tevékenységek körére kiterjedő együttműködés létrehozása és fenntartása tagjai (a továbbiakban: Tagok) között, mindezt a Csoportosulás melléklet szerinti, a mindenkori Tagok lehatárolt területének az Egyezmény 5. cikkelyének 1. pontja szerint lehatárolt terület határain belül, illetve a jövőben csatlakozó Tagok területének, határain belül. A gazdasági, társadalmi kohézió elősegítése és megerősítése érdekében, továbbiakban a határokon átnyúló tevékenység elősegítése, fejlesztése, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében, az Európai Parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban működő strukturális alapok keretében, másrészről a kizárólag a tagállamok, valamint azok regionális vagy helyi hatóságai által kezdeményezett, területi együttműködésben megvalósuló fellépések végrehajtása, a Közösség pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül.

A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap révén nyújtott társfinanszírozásban, a területi együttműködésben megvalósuló programokat, projekteket végrehajtsa. A Csoportosulás további feladatai:

a) célkitűzéseinek határain belül, egyéb egyedi fellépések, programok, projektek végrehajtása, az EK rendelet 1 cikk (2) bekezdésében említett célkitűzésen belül, a Közösségi pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül,
b) biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how, adatok, információk szabad áramlását, valamint a Csoportosulás eredményeinek széleskörű, nagy nyilvánosság előtti megismerhetőségét,
c) kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel és delegálás, képviselet uniós nemzetközi szervezetekbe,

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Szabó Ferenc 3528 Miskolc, Sík u. 24.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2014. augusztus 01
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2010. március 26
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
65038/2010
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2010. május 27
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
3
Az európai területi társulás törölt adatai: 
Szabó Ferenc 3528 Miskolc, Sík u. 24. Törölve a 11.Pk.65038/2010/11. sz. 201150107. napján jogerős végzéssel
alapszabály kelte: 2010.03.26. Törölve a 11.Pk.65038/2010/11. sz. 201150107. napján jogerős végzéssel
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: