17. Ki lehet és ki nem lehet közvetítő; hol lehet közvetítőt találni?

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 4. és 5. §-a szerint a közvetítői tevékenység folytatását az igazságügyért felelős miniszter - annak a természetes személynek engedélyezheti, aki felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, végzettségének megfelelő legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, igazolja jogszabályban meghatározott közvetítői szakmai képzés elvégzését, büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá nincs vele szemben jogszabályban meghatározott egyéb kizáró ok sem. A közvetítői tevékenység végzését az igazságügyért felelős miniszter a közvetítői névjegyzékbe történő felvétellel engedélyezi. Nem vehető fel a közvetítői névjegyzékbe az a természetes személy, aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll. A közvetítői névjegyzékbe kérelmére azt a jogi személyt is fel kell venni, amelynek létesítő okiratában a közvetítői tevékenység feltüntetésre került, és van közvetítői tevékenység folytatására feljogosított olyan tagja vagy alkalmazottja, akinek a közvetítői tevékenysége nem szünetel.

A közvetítői névjegyzéket az Igazságügyi Minisztérium (https://inyr.im.gov.hu/) honlapján lehet megtekinteni.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 38/A. §-a szerint bírósági közvetítő az a bírósági titkár, bíró és rendelkezési állományba helyezett bíró lehet, aki rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képzettséggel és az Országos Bírósági Hivatal elnöke bírósági közvetítővé jelölte ki.

Az országban kijelölt bírósági közvetítők névjegyzéke a bíróságok központi honlapján (https://birosag.hu/szemely/birosagi-kozvetito/ ) érhető el.