1. Mi az a közvetítői, más néven mediációs eljárás?

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (Kvtv.) 2. §-a szerint a közvetítés (mediáció) egy olyan sajátos permegelőző, vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 75/A. §-a szerint a bírósági közvetítői ügy a bírósági közvetítés iránti kérelemben megjelölt peres vagy nemperes bírósági eljárás (alapügy) alatt a bírósági közvetítő által lefolytatott - lajtromozás szempontjából polgári nemperes ügycsoportba tartozó - bírósági közvetítői eljárás.

E jogszabályi meghatározások értelmében tehát a közvetítői eljárás az igényérvényesítés hivatalos útja helyett vagy azzal párhuzamosan igénybe vehető olyan alternatív vitarendezési lehetőség, melyben nem egy harmadik, kívülálló személy dönt a felek vitájában, hanem a harmadik, kívülálló személy segítségével maguk a felek kísérlik meg vitájuk rendezését.