12. Milyen elfoglaltsággal jár és meddig tart a közvetítői eljárás?

A közvetítői eljárás elsősorban a felek akarata szerint alakul. Az első közvetítői megbeszélésen a tájékoztatás a felek közvetítés terén meglévő ismereteinek mértékétől függően 10-30 percet vesz igénybe, majd a közvetítés megkezdése iránti közös kérelem aláírását követően az azonnal megkezdett első közvetítői ülés további 2-3 órát. Egy közvetítői ülés alkalmanként 2-3 órás, hiszen ennél hosszabb ideig a vitában koncentrálva aktívan részt venni mind fizikailag, mind pszichikailag rendkívül megterhelő, viszont az ennél rövidebb üléseken a felek rendszerint nem tudják kifejteni az egyes vitapontokhoz kapcsolódó álláspontjaikat, érveiket.

A közvetítői ülések száma szintén elsősorban a feleken múlik, azonban ha a közvetítő érzi úgy, hogy a felek kommunikációja egy ponton túl már nem tud a megoldás felé tovább fejlődni, a közvetítő is jelezheti, hogy a közvetítés folytatásának nem látja értelmét. Egy közvetítői eljárásban rendszerint 3-4 közvetítői ülésnél több tartására nem szokott sor kerülni akár a megállapodás megkötése, akár a vita megrekedése miatt. Az álláspontok kialakulásához azonban általában egynél több, leggyakrabban 2-3 közvetítői ülésre van szükség.

Az eljárás hosszát a tárgyát képező konfliktus mélysége és a felek vitájának stádiuma is befolyásolja. A bíróságtól független közvetítői eljárások lefolytatására általában motiváltabb felek között, konfliktusuk olyan szakaszában kerül sor, melyben akár 1 közvetítői ülésen is el lehet jutni a megállapodás megkötéséig. A bírósági közvetítői eljárások lefolytatására ezzel szemben rendszerint a konfliktus olyan szakaszában kerül sor, melyben a felek vitája már elmélyült, a keresetlevél és az érdemi védekezés "állóháborút" alakított ki a felek között és a vita egymás "megsemmisítését" célozza. Az e szakaszban, ilyen előzmények után lefolytatott közvetítői eljárások rendszerint hosszabbak; nehezebb a felek kommunikációját konstruktív irányba terelni.